Het zoeken

Alleen maar kijken
Heel stil luisteren
Naar wat gezegd wordt
Het zoeken naar woorden
Verbonden met het hart
Opmerken wat verborgen is

Een gevoel
Klein en onzeker
Groots en vol vertrouwen
Ogen die zoeken
Naar verbinding
Gehoord willen worden
Gewoon simpelweg zoeken
En zoeken en zoeken en zoeken
Naar wat verborgen is
In jou
In mij

Ogen die spreken
Ogen die stralen
Woorden vervuld van iets
Van alles
Krachtig, moedig
En vol overgave stort je jezelf
In een verbinding
Tussen jou en mij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *